Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen aan de inhoud hiervan geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Product and Mind Promotion B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze site. Waar verwezen wordt naar websites of webpagina’s van derden, heeft Product and Mind Promotion B.V. geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Auteursrechten

Op deze website geldt een auteursrecht van Product and Mind Promotion B.V. Het is verboden om zonder toestemming van Product and Mind Promotion B.V. informatie te verveelvoudigen, bewerken, openbaar te maken of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand.Product and Mind Promotion B.V.

info@pmp.nl
+31 (040) 80.80.053
Stokerwei 8c
5551 RL Valkenswaard
Nederland